Twitterperlen des Tages vom 21. Oktober 2018

Julian Kaufmann 21.10.2018, 18:56 Uhr

Viel Spass im Twitter-Wonderland mit unseren Twitterperlen des Tages. Heute mit nem Haus namens Wilson, nem mobilen Veganer, nem Herz aus Lauch, nem ganz besonderen Duplo und natürlich mit dem üblichen Wahnsinn aus Politik und Gesellschaft.

Hãy vui vẻ trong Twitter Wonderland với hạt Twitter của chúng tôi trong ngày. Hôm nay với một ngôi nhà được gọi là Wilson, một người ăn chay di động, trái tim của ông của tỏi tây, Duplo rất đặc biệt của mình và tất nhiên sự điên rồ thường lệ của chính trị và xã hội.

Das war … ? 😉

#1:

https://twitter.com/rosinnjo/status/1053681871421366272

#2:

#3:

#4:

#5:

#6 (Gold!):

#7:

https://twitter.com/MissSchmaguelze/status/1053687850665947136

#8:


Mehr davon gibts in unserem Special: CumEx Files: Die Gier gewinnt

#9:

#10:

Über den Autor/die Autorin